Belgische Federatie van het Schoenbedrijf en Lederambachten / Fédération belge de la Chaussure et des Métiers du Cuir

Schoenmaker/Cordonniers

A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y 

SCHOENMAKERIJ/CORDONNIER NOVELTY

Rue de Ganshoren, 80
Ganshorenstraat, 80
1082 BERCHEM ST AGATHE

02/465 07 48

www.cordonnerienovelty.be

ARTISAN CORDONNIER

AMBACHTELIJKE SCHOENMAKER

Heures ouverture/Openingsuren : LU : 13.30 - 18.00 / MA- VR : 8.30 -12.30 / 13.30-18.00

SA/ZA : 9.00 - 12.00   (fermé lundi matin)

Share !

facebook Google+ LinkedIn Email twitter Pinterest